lunes, 1 de julio de 2019

APP GVA+SALU la app de la GVA Salut

Vols sol•licitar cita prèvia en el teu centre de salut des de qualsevol lloc?
Vols accedir als serveis sanitaris i descarregar-te els justificants de la manera més ràpida?
Busca l'app GVA més Salut en el teu gestor d'aplicacions


Aquesta APP està dirigida a tots els usuaris de la sanitat de la Comunitat Valenciana que desitgen tindre d'una manera fàcil l'accés a la sol·licitud, modificació i anul·lació de cites mèdiques en atenció primària des del seu telèfon mòbil. L'accés es realitza introduint les dades del número de Targeta Sanitària i la data de naixement.
  • Consultar els tractaments farmacològics
  • Rebre alertes personalitzades
  • Sol·licitar cita mèdica telefònica
Al final de la pàgina trobaràs un vídeo demostratiu del seu funcionament.
Mitjançant la descàrrega de l'aplicació en el mòbil, es poden sol•licitar cites de professionals d'Atenció Primària, i també consultar-les. Les dades de cada targeta quedaran registrades per a la seua reutilització en cites posteriors, i es disposa d'un sistema de seguretat amb contrasenya per a posteriors visites. L'aplicació ofereix la possibilitat de descarregar en el telèfon mòbil les cites al calendari i els justificants d'assistència. L'accés es realitza introduint les dades del número de Targeta Sanitària i la data de naixement.
A més, és possible registrar més d'una persona en el mateix telèfon mòbil, cosa que facilita gestionar les cites familiars.
Suport APP: appsanitat@gva.es
Més salut i més prop
#LaTeuaSalutElTeuDret
@GVAsanitat
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Quieres solicitar cita previa en tu centro de salud desde cualquier lugar?
Quieres acceder a los servicios sanitarios y descargarte los justificantes de la manera más rápida?
Ahora ya es posible. Consulta aquí la guía de funcionamiento
Busca la app GVA más Salud en tu gestor de aplicaciones

Esta APP está dirigida a todos los usuarios de la sanidad de la Comunidad Valenciana que deseen tener de una manera fácil el acceso a la solicitud, modificación y anulación de citas médicas en atención primaria desde su teléfono móvil. El acceso se realiza introduciendo los datos del número de Tarjeta Sanitaria y la fecha de nacimiento.
  • Consultar los tratamientos farmacológicos
  • Recibir alertas personalizadas
  • Solicitar cita médica telefónica
Al final de la página encontrarás un vídeo demostrativo de su funcionamiento.
Mediante la descarga de la aplicación en el móvil, se pueden sollicitar citas de profesionales de Atención Primaria, y también consultarlas. Los datos de cada tarjeta quedarán registradas para su reutilización en citas posteriores, y se dispone de un sistema de seguridad con contraseña para posteriores visitas. La aplicación ofrece la posibilidad de descargar en el teléfono móvil las citas en el calendario y los justificantes de asistencia. El acceso se realiza introduciendo los datos del número de Tarjeta Sanitaria y la fecha de nacimiento.
Además, es posible registrar más de una persona en el mismo teléfono móvil, lo que facilita gestionar las citas familiares.
Apoyo APP: appsanitat@gva.es

No hay comentarios: